Wageningen
(+31) (0)317 421711
geo@nieuwland.nl

Toepassingsmogelijkheden

Toepassingsmogelijkheden

Beschijving

WebGIS is een online Map Management System voor het opzetten van kaarten

De online software bestaat uit:
– een beheeromgeving,
– een ruimtelijke database,
– een mapserver
– een kaartviewer voor verschillende devices
– een kaartportaal

Met WebGIS configureert u themakaarten, kaartviewers, kaartportaal en de kaartapp (WebGIS App)

WebGIS werkt met behulp van mapservices op basis van uitwisselbare standaarden (OGC) en is onafhankelijk van desktop-GIS

WebGIS is op verschillende manieren te gebruiken:

 • als kaartvenster in een webpagina
 • als kaart in fullscreen viewer voor monitor/pc, muisgestuurd
 • als kaartweergave in een viewer (browser) geschikt voor tablet, user interface gericht op finger touch
 • als kaartviewer voor smartphone, met aangepaste user interface voor touchscreen
 • als app waarin u met uw kaart en formulier op locatie kan worden gewerkt
 • als embedded kaartviewer geïntegreerd in uw software

Toepassingsgebieden

Sectoren, branches, werkvelden.

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Watersector
 • Rijksoverheid
 • Aannemers
 • Omgevingsdiensten
 • Natuurbeheer
 • Ingenieursbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Bedrijfsleven
 • Wegenbouw / infra
 • Hulpverlening / Openbare Orde en Veiligheid
 • Belastingkantoren
 • Sociaal Domein
 • Zaaksystemen
 • CMS-leveranciers

Zie ook: