Wageningen
(+31) (0)317 421711
geo@nieuwland.nl

Blog

Toepassingsmogelijkheden

Beschijving WebGIS is een online Map Management System voor het opzetten van kaarten (met behulp van mapservices) De online software bestaat uit:– een beheeromgeving,– een ruimtelijke database,– een mapserver– een kaartviewer voor verschillende devices– een kaartportaal Met WebGIS configureert u themakaarten, kaartviewers, kaartportaal en de kaartapp (WebGIS App) WebGIS werkt op basis van uitwisselbare standaarden…
Lees meer

features

WebGIS levert Tools: Kijk op de next generation WebGIS:

Geo inside

Wherever you need location, WebGIS brings in. WebGIS 5 maakt geo eenvoudig toepasbaar. Door de integratie met de eigen applicatie kan locatie-informatie toegepast ingebracht worden in het proces en de gebruiksmogelijkheden die de eindgebruiker op dat moment nodig heeft.

weggis

Geo all-over

Enrich your information with WebGIS NL Het toevoegen van geo in een proces levert toegevoegde waarde op. Sterker nog, vaak is de informatie zonder een gebiedsanalyse op de onderliggende data onvoldoende bruikbaar.

Geo embed

WebGIS: geo as default; embedded in real life, embedded in digital environments. een javascript integratie voor webbased applicaties front-end api voor aansturen van functies van de viewer backend api voor uitwisseling van data en configuraties libraries te gebruiken (als losse componenten) in eigen software

Geo as a Service

Knowing where is knowing more. It’s more than a service, it enriches your information. WebGIS .NextLevel brings in.